Platební a storno podmínky

Úvod → Platební a storno podmínky

Pro potvrzení Vaší rezervace je nutné uhradit zálohovou platbu ve výši 50% z celkové ceny na bankovní účet číslo: 2373823017/3030.

V případě zrušení rezervace nejpozději do 7 dnů před konáním cesty je zálohová platba vrácena v plné výši. V opačném případě je záloha nevratná.